Escoles Valencianes Associades

El blog de la xarxa PEA-UNESCO a la Comunitat Valenciana


Deixa un comentari

Ens han deixat sense web ni accessos a l’IES Andreu Sempere

Ens han deixat sense web ni accessos. No passa res. Estem iniciant una nova etapa a l’institut i necessitem arreglar allò que no funciona.

En breu la nova pàgina serà totalment activa.

Agraïm la vostra comprensió i us demanem disculpes per les molèsties.

Jesús Martínez Vargas

 

iesandreusempere.org fora de línia

Anuncis


Deixa un comentari

17 de juny: Dia Mundial de Lluita contra la Desertificació i la Sequer

Salva el sòls
L’Assemblea General de les Nacions Unides va designar el 17 de juny com a “Dia Mundial de Lluita contra la Desertificació i la Sequera”. Aquest dia marca l’aniversari de l’adopció de la Convenció de las Nacions Unides de Lluita contra la Desertificació.

La desertificació afecta més de 110 països i cada any es perden 6 milions d’hectàrees de terra productiva. Segons Ecologistes en Acció, a l’Estat espanyol el 40% del sòl està amenaçat pels processos de desertificació, però a pesar d’això i de les promeses, el Govern espanyol ha sigut incapaç d’aturar la desertificació, que era la principal obligació que es va contraure en firmar, en 1996, el Conveni de Lluita contra la Desertificació.

Espanya es troba al capdavant dels països desenvolupats afectats per la desertificació. Un dels principals factors desencadenants d’aquesta situació és l’erosió o pèrdua de sòl fèrtil. El sòl, la capa de terra fèrtil, és un ecosistema viu, essencial per a la salut humana i el medi ambient. És un recurs vital, limitat, no renovable i irreemplaçable que proporciona el benestar de les generacions actuals i futures. Sense la conservació dels sòls serà impossible garantir la seguretat alimentària, aturar la pèrdua de biodiversitat, fer possible la transició a una agricultura lliure de tòxics, mitigar el calfament del planeta i adaptar-se al canvi climàtic.

El 42 % del territori espanyol està sotmés a processos d’erosió que superen els límits tolerables i el 12 % està sotmés a erosió molt severa. El País Valencià és una de les zones més afectades, juntament amb Múrcia, Andalusia i Castella-la Manxa. Per entendre la gravetat del problema només cal pensar que la taxa de formació d’uns pocs centímetres de sòl fèrtil supera els cinc-cents anys.

Entre els principals factors que ens condueixen al col·lapse hídric i a l’avanç de la desertificació destaquen l’elevada explotació dels recursos hídrics i el canvi climàtic, que ja està reduint considerablement la disponibilitat d’aigua en els rius i aqüífers.

Una altra circumstància que fa avançar la desertificació és la pèrdua de la coberta vegetal com a conseqüència de repetits incendis forestals. Sovint les actuacions que es duen a terme en les zones incendiades poden agreujar els seus efectes. Un exemple d’actuació desafortunada al terme d’Alcoi va ser la retirada de la fusta cremada després de l’incendi que va afectar en 2012 la zona de Serelles, en el parc natural de Mariola, promoguda per la mateixa Conselleria de Medi Ambient. L’estudi realitzat pel Grup d’Edafologia Ambiental, del Departament d’Agroquímica i Medi Ambient de la Universitat Miguel Hernández, evidencia que en els terrenys afectats es va produir una “clara degradació i pèrdua de qualitat del sòl a causa del tractament d’extracció de fusta cremada utilitzant maquinària i arrossegant els troncs i les branques sobre el sòl”.

També l’artificialització del territori com a conseqüència de la urbanització i la construcció de grans infraestructures ha comportat una greu pèrdua de sòl fèrtil (a més de molts altres greus impactes ambientals, econòmics i socials). Al territori valencià no ens falten exemples, tot i que en moltes ocasions l’oposició social i, més endavant, l’esclat de la bombolla immobiliària, van evitar que la destrucció fóra encara major.

Davant d’aquesta situació, és imprescindible posar en marxa urgentment les mesures necessàries per a impedir la pèrdua de més sòl. Per una banda, cal exigir polítiques de protecció específica dels sòls davant de les amenaces a la seua conservació; un bon primer pas és firmar la Iniciativa Ciutadana Europea People4Soil, que amb el lema “Sense uns sòls sans i vius no hi ha futur” promou l’aprovació d’una llei que garantisca uns sòls sans i fèrtils.

D’altra banda, cal impulsar unes polítiques hidrològiques dirigides a frenar la demanda excessiva d’aigua i fins i tot a reduir la superfície destinada als cultius de regadiu; posar en marxa mesures de restauració de la vegetació autòctona, amb la reincorporació de matèria orgànica als sòls que millore la seua capacitat de frenar l’erosió i la desertificació; i adoptar una política d’ordenació del territori que evite la urbanització i l’artificialització de més territori.

>>> INFORME “4 RAZONES PARA SALVAR LOS SUELOS EN EUROPA”

Colla


Deixa un comentari

UNESCO posa en marxa CLICKS, un mitjà de comunicació per a ments crítiques en temps crítics

Chers enseignants et enseignantes du réSEAU,

Voici une façon amusante, créative, et contrôlée d’utiliser les réseaux sociaux dans vos environnements d’apprentissage pour augmenter la compréhension des apprenants de l’éducation aux médias et à l’information. Vous êtes invités à participer à MIL CLICKS de l’UNESCO.

Le monde dans lequel nous vivons fait face à de nombreux défis dû au paysage changeant des médias et de l’information, tels que la prolifération de fausses informations, l’expression de la haine, la radicalisation, l’extrémisme violent, et de multiples formes d’intolérance, qui affectent le développement durable, la paix et la démocratie.

Nombreux sont les citoyens qui sont insuffisamment préparés à faire face à ces difficultés. La pensée critique et la citoyenneté mondiale s’imposent de toute urgence pour tous, en particulier pour les jeunes. Pour y faire face, l’UNESCO a créé MIL CLICKS, une innovation dans le domaine des réseaux sociaux, sur l’éducation aux médias et à l’information ! L’acronyme MIL CLICKS signifie : Pensée critique, Créativité, Éducation, Interculturel, Citoyenneté, Connaissance et Durabilité (en anglais « Critical thinking, Creativity, Literacy, Intercultural, Citizenship, Knowledge and Sustainability »). Les réseaux sociaux Facebook, Twitter et Instagram sont dédiés à la création et à la diffusion de connaissances, conseils et ressources de façon innovante et informative, tout en étant accessible !

MIL CLICKS est un moyen pour les professeurs d’accroitre leurs compétences en matière d’éducation aux médias et à l’information de manière flexible/décontractée. Cela permet également aux enseignants qui souhaitent préparer les étudiants et aider les autres membres de leur réseau à devenir plus éduqués aux médias et à l’information de façon ludique.

Engagez-vous avec MIL CLICKS dès maintenant!

Pourquoi ne pas suivre, aimer et partager les réseaux et contenus MIL CLICKS, mais aussi nous aider en encourageant vos élèves/enseignants/membres/réseaux à faire de même. Voici les liens pour les trois réseaux sociaux :

https://www.facebook.com/MILCLICKS/

https://twitter.com/milclicks

https://www.instagram.com/UNESCOMILCLICKS/

 

Pour plus d’informations sur MIL CLICKS, visitez le site web : https://fr.unesco.org/MILCLICKS

 

Regardez la vidéo MIL CLICKS (en anglais) pour en savoir plus : https://youtu.be/7JyoihAuuKg.

 


Deixa un comentari

UNESCO Etxea ha creado una animación para explicar la Agenda 2030 y los ODS

En septiembre de 2015, los 193 estados miembro de Naciones Unidas adoptaron un acuerdo mundial para cambiar el rumbo del planeta.

Un acuerdo para la erradicación de la pobreza, la disminución de las desigualdades y la sostenibilidad del planeta, denominado “Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible”. Para hacer realidad esta Agenda se establecen 17 objetivos, que han de cumplirse antes del fin de 2030.

El alumnado de varios centros de Urdaibai (Bermeo y Gernika) participó en febrero de 2017 en unos talleres de la mano de UNESCO Etxea y gracias al apoyo de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai- Departamento de Medio Ambiente y Política Territorial del Gobierno Vasco.

Como resultado, los alumnos y alumnas diseñaron y pusieron en marcha acciones de calle para dar a conocer a la ciudadanía de Urdaibai la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Diseñaron folletos para repartir, realizaron un concurso de preguntas entre las personas transeúntes, y organizaron una marcha sobre ruedas por los ODS, contribuyendo de este modo a sensibilizar a la ciudadanía de que cada persona es responsable del cumplimiento de estos Objetivos de Desarrollo Sostenible, para erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar la prosperidad de todas las personas.

El trabajo realizado por estos/as jóvenes fue presentado por UNESCO Etxea en el plenario del Congreso Europeo de Reservas de la Biosfera (EUROMAB) organizado por UNESCO, celebrado del 4 al 7 de abril de 2017 en la Reserva de la Biosfera Bassin de la Dordogne (Francia).