Escoles Valencianes Associades

El blog de la xarxa PEA-UNESCO a la Comunitat Valenciana


Deixa un comentari

UNESCO posa en marxa CLICKS, un mitjà de comunicació per a ments crítiques en temps crítics

Chers enseignants et enseignantes du réSEAU,

Voici une façon amusante, créative, et contrôlée d’utiliser les réseaux sociaux dans vos environnements d’apprentissage pour augmenter la compréhension des apprenants de l’éducation aux médias et à l’information. Vous êtes invités à participer à MIL CLICKS de l’UNESCO.

Le monde dans lequel nous vivons fait face à de nombreux défis dû au paysage changeant des médias et de l’information, tels que la prolifération de fausses informations, l’expression de la haine, la radicalisation, l’extrémisme violent, et de multiples formes d’intolérance, qui affectent le développement durable, la paix et la démocratie.

Nombreux sont les citoyens qui sont insuffisamment préparés à faire face à ces difficultés. La pensée critique et la citoyenneté mondiale s’imposent de toute urgence pour tous, en particulier pour les jeunes. Pour y faire face, l’UNESCO a créé MIL CLICKS, une innovation dans le domaine des réseaux sociaux, sur l’éducation aux médias et à l’information ! L’acronyme MIL CLICKS signifie : Pensée critique, Créativité, Éducation, Interculturel, Citoyenneté, Connaissance et Durabilité (en anglais « Critical thinking, Creativity, Literacy, Intercultural, Citizenship, Knowledge and Sustainability »). Les réseaux sociaux Facebook, Twitter et Instagram sont dédiés à la création et à la diffusion de connaissances, conseils et ressources de façon innovante et informative, tout en étant accessible !

MIL CLICKS est un moyen pour les professeurs d’accroitre leurs compétences en matière d’éducation aux médias et à l’information de manière flexible/décontractée. Cela permet également aux enseignants qui souhaitent préparer les étudiants et aider les autres membres de leur réseau à devenir plus éduqués aux médias et à l’information de façon ludique.

Engagez-vous avec MIL CLICKS dès maintenant!

Pourquoi ne pas suivre, aimer et partager les réseaux et contenus MIL CLICKS, mais aussi nous aider en encourageant vos élèves/enseignants/membres/réseaux à faire de même. Voici les liens pour les trois réseaux sociaux :

https://www.facebook.com/MILCLICKS/

https://twitter.com/milclicks

https://www.instagram.com/UNESCOMILCLICKS/

 

Pour plus d’informations sur MIL CLICKS, visitez le site web : https://fr.unesco.org/MILCLICKS

 

Regardez la vidéo MIL CLICKS (en anglais) pour en savoir plus : https://youtu.be/7JyoihAuuKg.

 


Deixa un comentari

El Consell Escolar de la Comunitat Valenciana organitza el concurs “Rap per la igualtat”

RAP

INFORMACIÓ

“Rap per la igualtat” és un concurs de rap dins de la Campanya #RqRqR, “Repensem les Relacions, Representem altres Realitats” dirigit a l’alumnat dels centres educatius valencians. L’organitza el Consell Escolar de la Comunitat Valenciana en col·laboració amb la Direcció General de Política Lingüística. L’objectiu del concurs és doble: d’una banda, promoure la reflexió entre el jovent per detectar situacions de desigualtat de gènere i de micromasclismes infligits sobre les dones que el nostre alumnat té interioritzats i denunciar-los per mitjà del rap per tal de poder elaborar un informe amb propostes d’acció per superar-los; de l’altra, volem fomentar l’ús del valencià en l’àmbit juvenil de la cançó.

Podrà participar en el concurs l’alumnat del nostre sistema educatiu comprés des de la Secundària obligatòria, el Batxillerat fins als Cicles formatius de Grau mitjà. S’acceptaran tant solistes com també grups. Podran presentar-se amb nom artístic (al costat del propi) tot acompanyats d’una persona adulta, familiar o docent, que també s’inscriurà.

 CARACTERÍSTIQUES DE LES OBRES ASPIRANTS 

El tema triat per a la composició de les lletres versarà sobre l’objectiu principal de la convocatòria enunciat més amunt. La llengua del rap serà el valencià. Els grups o solistes de rap hauran d’inscriure’s en el formulari d’aquesta pàgina tot aportant les dades personals requerides. A tal efecte, hauran d’obrir prèviament un compte gratuït en Spreaker.com on hostatjaran l’enregistrament de la cançó i la lletra del rap a fi d’indicar al formulari d’inscripció l’enllaç d’usuari del compte creat.

La tornada del rap haurà de contenir necessàriament el vers “Erre que erre que erre” i les idees contingudes en l’eslògan de la nostra campanya de manera pareguda o igual a l’original: “No pararem fins aconseguir la igualtat. REpensem les RElacions, REpresentem altres REalitats”

El nombre màxim de lletres i cançons a presentar per grup o cantant solista es limita auna. Els textos i les músiques hauran de ser originals, si bé, la base musical utilitzada pot gaudir de drets Creative Commons. No s’acceptaran creacions presentades en concursos anteriors ni amb continguts racistes, xenòfobs, sexistes o apologètics de la violència.

 FORMA DE PRESENTACIÓ I D’INSCRIPCIÓ 

Per participar en el concurs caldrà inscriure’s en el formulari incrustat en la barra lateral d’aquesta pàgina completant totes les dades requerides: les vostres, les de la persona adulta, el nom del grup o solista, el títol i l’adreça del compte gratuït obert en Spreaker (spreaker.com/user/ + nom del vostre compte), entre altres.

Haureu d’apujar l’enregistrament en àudio de la cançó rapejada al vostre compte d’Spreaker i, a més, incloure a l’apartat de “descripció” del podcast la lletra completa del rap que acompanya l’àudio.

 TERMINIS D’INSCRIPCIÓ I PRESENTACIÓ DEL RAP 

La inscripció en el formulari i la presentació del rap enregistrat acompanyat de la lletra en Spreaker es podran realitzar fins al 30 de juny.

 JURAT 

El jurat estarà presidit per la Presidenta del Consell Escolar valencià i compost per tres integrants de la Comissió de coeducació del CECV a proposta de l’esmentada comissió, i per tres funcionaris de la Direcció general de Política Lingüística designats pel Director general. Es podrà demanar assessorament a experts musicals.

 PREMIS 

Es concediran tres premis:

1r premi: Millor missatge que promoga els valors de la igualtat de gènere i la detecció de micromasclismes de manera més original i creativa. Es dotarà amb una taula de mescles de 5 canals, 5 micròfons i un auricular per al grup o solista guanyadors.

2n premi: Millor qualitat lingüística en correcció, dicció valenciana, jocs de paraules i figures retòriques en general. Es dotarà amb una taula de mescles de 3 canals, tres micròfons i un auricular per al grup o solista guanyadors.

3r premi: El més valorat pel públic. Es tindran en compte els likes i opinions emeses al compte d’Spreaker obert per cada grup o solista, així com els retuits, citacions de tuis i agradaments a Twitter emprant l’etiqueta #RAPperlaigualtat. La difusió i ressò de la cançó per Instagram sota la mateixa etiqueta serà també valorat. El premi es dotarà amb una taula de mescles de 3 canals, tres micròfons i un auricular per al grup o solista guanyadors.

 ACTE DE LLIURAMENT DELS PREMIS  

Els premis es lliuraran al voltant del 25 de novembre de 2017 en un acte en què els grups finalistes en cada modalitat hauran de rapejar o cantar davant el públic les seues lletres. Grups i solites preseleccionats hauran d’acudir-hi acompanyats, si més no, de la persona major d’edat inscrita com a responsable.

Els autors o les autores de les cançons guanyadores cediran els drets de reproduccióper a usos educatius i promocionals de les activitats pròpies d’aquesta campanya. Això no obstant, mantindran els seus drets d’autor i les possibilitats de comercialitzar el seu tema musical.

La participació en el concurs implica l’acceptació d’aquestes bases.

+ INFO

http://mestreacasa.gva.es/web/consellescolar/concursderap

 

 


Deixa un comentari

Jornadas de Lengua, Cine y Literatura en el Colegio San José Obrero

Para finalizar el trabajo realizado durante el mes de marzo en el ámbito sociolingüístico  en torno a la lengua, el cine y la literatura, profesores y colaboradores del Colegio San José Obrero, escuela asociada UNESCO, han preparado un aula con la pretensión de dar vida fuera de las páginas a los elementos narrativos de los libros elegidos. En este lugar especial los alumnos se acomodan sobre mullidos cojines  para charlar e intercambiar impresiones sobre las lecturas y actividades realizadas.

Sala_de_lectura_SJO

Desde el 31 de marzo al 7 de abril,  estas jornadas han estado dedicadas a motivar la lectura y la reflexión para transcender los textos, identificarse con los personajes y vivir y compartir sus aventuras y emociones. El acto inaugural se llevó a cabo con la puesta en escena por los alumnos de 3º y 4º de ESO  de la adaptación realizada por Atanasio Díe de El Retablo de las Maravillas de Miguel de Cervantes. Cada profesor de las asignaturas del ámbito sociolingüístico ha “adoptado” un libro para acercarlo a los alumnos y alumnas. Los elegidos este año han sido Moby Dick, Lazarillo de Tormes, Los 12 trabajos de Hércules, El guardià de l’anell, Romeo y Julieta (en inglés)  Historia de una gaviota (y del gato que le enseño a volar) y como no podía ser de otra forma en este año de aniversario, los poemas de Miguel Hernández en el libro Miguel Hernández para Jóvenes. Los lenguajes de la poesía, la narración y el cine y la reflexión conjunta han alcanzado de una u otra manera al alumnado de ESO que ha participado en la elaboración de murales temáticos, tertulias sobre los textos y  cine fórum.

Entrada_al_Colegio_SJO

Obra_de_teatro_SJO


Deixa un comentari

Comienza la Semana Mundial de la Educación

Actualmente hay 263 millones de niños, niñas, jóvenes y adolescentes de todo el mundo siguen sin escolarizar, la mayoría de ellos en el África Subsahariana. De ellos, 61 millones están en edad de cursar la enseñanza primaria, 60 millones en edad de cursar el primer ciclo de secundaria y 142 millones de jóvenes en edad de cursar el segundo ciclo de enseñanza secundaria. Todos ellos necesitan que su voz se oiga.

La Campaña Mundial por la Educación (CME) nace en el año 2000 con el objetivo de sensibilizar y movilizar a la ciudadanía como portavoces y activistas del Derecho a la Educación e incidir en los representantes políticos para que cumplan sus compromisos con el derecho a la educación.

El objetivo de la Campaña Mundial por la Educación (CME) es velar por el cumplimiento de los compromisos adquiridos por la comunidad internacional en materia educativa. El pasado año 2015 se cumplió el plazo tanto de los 6 objetivos de la iniciativa Educación para Todos (Dakar, 2000) – cuyo propósito era llegar a satisfacer las necesidades de aprendizaje de todos los niños, niñas, jóvenes y adultos – como de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) del año 2000, que trataban de garantizar que todos los niños y niñas finalizaran un ciclo completo de enseñanza primaria (ODM2) y la eliminación de la desigualdad de género en enseñanza primaria y secundaria antes de 2015.

Hace ya más de un año que llegó la fecha prevista y, aunque los avances en materia educativa han sido notables – por ejemplo, el número de niños y niñas sin escolarizar en la educación primaria se ha reducido en más de un 40% desde 1999 – aún tenemos mucho camino por delante.

En este contexto, en el año 2015 los Gobiernos han renovado su compromiso con la educación, marcando la ruta a seguir en la nueva Agenda 2030 de Educación, que incluye la Declaración de Incheon (Corea, 2015) y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Entre ellos, el ODS4 se centra en “garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos y todas antes de 2030”.

En España, la Coalición de la Campaña está integrada por EDUCO, Entreculturas y Ayuda en Acción, quien asume la coordinación.

Necesitamos una ciudadanía concienciada y los centros educativos son el espacio idóneo, llegamos a los niños, niñas, jóvenes, padres, madres, asociaciones… todas ellas son un altavoz de las personas que ven vulnerado su Derecho a la Educación. Para ello, se trabaja en los centros materiales didácticos durante todo el año.

Qué puedes hacer tú: http://www.cme-espana.org/que-puedes-hacer-tu/

Materiales didácticos: http://www.cme-espana.org/same/#Materiales


Deixa un comentari

Tallers formatius 2.0 per a l’escola valenciana plurilingüe 2017

Tallers formatius 2.0 per a l’escola valenciana plurilingüe 2017

3, 10 i 17 de maig de 2017.

Edifici Germà Bernàcer de la Universitat d’Alacant (Campus de Sant Vicent del Raspeig)

Després de l’experiència formativa dels passats anys, tornem a proposar-vos uns tallers formatius amb qüestions que considerem útils per aplicar a l’aula i que serveixen d’inici a les activitats de formació que conclouran amb l’edició d’enguany de la Jornada d’ensenyament i ús del valencià als centres educatius. Intercanvi d’experiències d’educació plurilingüe 2017.

Per això us oferim aquests tres tallers formatius per seguir construint l’escola valenciana de qualitat que mira cap al futur amb ferms arrels en l’idioma propi -el valencià- com a element vertebrador irrenunciable.

3 de maig: 18.00 – 20.30 h. Edifici Germà Bernácer. Aula 5 Informàtica

Ponent: M. José Pastrana Martorell

Títol: El blog de la mestra i el blog de la classe.

El blog de Mestre a Casa és un recurs molt interessant pels mestres. En aquest espai veurem les ferramentes bàsiques per dur-lo endavant i com aprofitar-lo en la nostra tasca docent.

– Com el pose en marxa?

– Per què el blog de Mestre a Casa?

– Què puc fer al blog?

– Com implicar els alumnes i les famílies?

Per poder començar cal obtindre la clau i l’usuari mitjançant el botó “Crear compte” de l’àrea personal de mestre a casa. Les dades s’enviaran directament al mail del centre.

10 de maig: 18.00 – 20.30 h. Edifici Germà Bernácer. Aula 5 Informàtica

Ponent: Lorena López Resusta

Títol: Gamifica la teua aula amb les noves tecnologies

Preguntes a plantejar per a gamificar la teua classe.

Aprenentatge en un ambient gamificat.

Conceptes clau amb el joc com a eina de comunicació i l’actitud lúdica.

Conceptes clau de la gamificació aplicada a l’educació.

Estratègies clau d’aquesta tendència a l’àmbit educatiu a l’educació formal.

17 de maig: 18.00 – 20.30 h. Edifici Germà Bernácer. Aula 5 Informàtica

Ponent: Francesc Pastor Verdú

Títol: Linoit: el suro virtual

LINOIT és una ferramenta 2.0 que ens permet crear, compartir i col·laborar en la creació d’un suro virtual on poden anar afegint-se notes textuals, imatges, videos o fins i tot arxius. En aquest taller aprendrem a utilitzar les possibiitats tècniques d’aquesta ferramenta per a poder aplicar-les en situacions didàctiques d’aula.

Informació

Tots els tallers tindran lloc a l’Aula 5 d’informàtica de l’Edifici Germà Bernàcer de la Universitat d’Alacant.

Els tallers van adreçats a professorat en exercici o en formació.

La matriculació es farà per ordre de recepció de les sol·licituds.

Hi haurà una certificació de 10 hores per l’assistència als tres tallers. La Universitat d’Alacant certificarà l’assistència als tallers.

La no assistència a un dels tallers implicarà que no es gènere el certificat.

Organitza: Vicerectorat de Cultura, Esport i Llengües de la Universitat d’Alacant, UEM – UA (IIFV), La Cívica – Escola Valenciana de l’Alacantí, mestres i professores/professors de centres educatius que fan educació bilingüe / plurilingüe

Col·labora: Un entre tants. Xarxa Cooperativa d’Experiències TIC per a l’Ensenyament en Valencià, Xarxa de Centres Educatius Valencians de Qualitat, Enxarxa’t

Inscripció i matrícula:

Podeu fer la inscripció via mail o per telèfon ( Nom complet, DNI, Centre de treball i adreça electrònica) a:

La Cívica – Escola Valenciana de l’Alacantí

C/ Perú 16, bloc 2, local esquerra. 03008. Alacant

a/e lacivica@lacivica.cat

Telèfon 607 930 565

———————————————————-

Escola Valenciana – Migjorn

C/ Perú 16. Bl. 2. Local esquerra
03008. Alacant

 

Tel. 607 930 565 // 965 923 145
a/e: migjorn@fev.org

www.escolavalenciana.com